RouterSploit - Router Exploitation Framework

RouterSploit Framework (RSF) został stworzony i napisy przez Reverse Shell Security. RouterSploit to otwartoźródłowy framework do exploitacji urządzeń wbudowanych.

Składa się z modułów, które wspierają przeprowadzanie testów penetracyjnych:
  • exploits - moduly wykorzystujące zidentyfikowane podatności
  • creds - moduly zaprojektowane do testow danych uwierzytelniajych do uslug sieciowych
  • scanners - moduly sprawdzające podatności celu na exploity

Zobacz więcej na:

https://www.routersploit.com